Trang Chủ > Tuyển dụng > Cần tuyển kỹ sư kinh tế xây dựng - Số lượng 3 - Hạn nộp hồ sơ:30-12-2017

Cần tuyển kỹ sư kinh tế xây dựng

Số lượng 3

Hạn nộp hồ sơ:30-12-2017

Đăng ngày: 13/04/2017

Yêu cầu công việc :

– Lập hồ sơ dự thầu, tính toán phần kinh tế, khái toán đầu tư, chi tiết đầu tư cho các Thuyết minh Dự án đầu tư;

– Làm công tác dự toán: Bóc tách khối lượng, dự toán chi tiết, tổng hợp dự toán cho các công trình xây dựng & các công việc liên quan khác.

– Các công việc khác khi được giao.